• Měsíční zpracování mezd včetně výstupních sestav pro odvody
  • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
  • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Zpracování přehledu ročního vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti a srážkové daně zaměstnavatele
  • Roční vyúčtování záloh daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
  • Zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
  • Zastupování klienta při kontrolách na OSSZ a zdravotních pojišťovnách
  • Zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
  • Zpracování ročního hlášení o odvodech povinného podílu za zaměstnávání zdravotně postižených pro Úřad práce 
  • Zpracování čtvrtletního přehledu odvodu zákonného pojištění za zaměstnance