• Vypracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
  • Personální poradenství při ukončení pracovních poměrů
  • Poradenství v rámci nastavení firemních personálních procesů
  • Poskytnutí nadstandardních metod pro zvýšení efektivity výkonu zaměstnanců a jejich motivace
  • Spolupráce při nastavení firemních benefitů
  • V rámci personálního řízení zajišťujeme hodnocení zaměstnanců dle vybraných kriterií
  • Nabízíme poradenství v oblasti náboru nových zaměstnanců dle požadavků klienta
  • Lektorská činnost v oblasti služeb – soft skills dovednosti