Daňová evidence

  • Určeno pro podnikající fyzické osoby, které ze zákona nemají povinnost vést podvojné účetnictví.

Podvojné účetnictví

  • Zaúčtování všech účetních dokladů
  • Vedení účetního deníku
  • Vedení hlavní knihy
  • Vedení pokladní knihy
  • Vedení knih pohledávek a závazků
  • Sestavení měsíční a roční účetní uzávěrky
  • Zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení o DPH
  • Dle individuálních potřeb klienta vedení dalších účetních agend